آموزش نیروی انسانی

نیروی انسانی

چرا نیروی انسانی نیاز به آموزش و بازآموزی دارد؟

برای افزایش موفقیت، بهبود و ارتقاء عملکرد سازمان‌ها؛ همواره بایستی به نیازهای آموزشی و توسعه توانمندهای نیروی انسانی توجهی ویژه داشت. اگر آموزش‌های مرتبط با نیازهای کارکنان بتواند با انتقال مفاهیم موجب ایجاد ذهنیت مهارت محور آن‌ها شود؛ احتمال موفقیت سازمان‌ها بیشتر خواهد شد.

بیشتر سازمان‌ها بخش آموزش و توسعه را مرتبط با فعالیت‌های بخش منابع انسانی می‌دانند. بسیاری از سازمان‌ها آموزش نیروی خود را جزئی لاینفک برای پیشرفت و توسعه می‌دانند زیرا باوجود رشد علم و فناوری، اشکال نوین سازمانی برای هماهنگی با این پیشرفت بیش‌ازپیش نیاز به آموزش و بازآموزی نیروی انسانی احساس می‌شود.

با توجه به وجود نیاز به آموزش نیروی انسانی اگر بخواهیم در این زمینه به تکنیک‌های آموزشی موجود اشاره‌کنیم بایستی بگوییم این تکنیک‌ها شامل ایجاد تغییرات در زمینه‌هایی ازجمله؛ نگرش، مهارت و دانش افراد شاغل در محیط سازمان می‌شوند. برای اینکه آموزش به نیروی انسانی مؤثر و با برنامه باشد نیازمند این است که از محتوای ارزشمند و مناسب برخوردار باشد و در یک اتمسفر آموزشی مناسب این آموزش صورت پذیرد.

در زمان طراحی یک برنامه آموزشی حتماً لازم است دو موضوع را توأمان را در نظر گرفت؛ اهداف فردی و اهداف سازمانی. باوجوداینکه ممکن است نتوان اهداف فردی و اهداف سازمانی را به‌طور کامل محقق کرد اما، همین‌که سعی شود در آموزش اهداف فردی و سازمانی توأمان محقق شوند مطمئناً شرایط برد-برد هم برای کارکنان و هم برای سازمان خواهد بود.

معمولاً سازمان‌ها تقویم آموزشی خود را از ابتدا سال مالی تنظیم می‌کنند و سعی می‌کنند نیازها و عناوین آموزشی را در آن زمان تدوین نمایند. شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان یکی از موضوعاتی که سازمان‌ها بایستی یک وسواس خاص در آن داشته باشند اغلب این نیازها در بخش “آنالیز نیازهای آموزشی” که بخشی از فرآیند ارزیابی عملکرد است مورد شناسایی قرار می‌گیرند. پس از تشخیص نیازها و برآورد مدت‌زمان موردنیاز آموزش می‌توان استراتژی آموزشی را برای یک سال تدوین نمود و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرد. البته در حین برگزاری برنامه‌های آموزشی و دریافت بازخورد می‌توان برنامه را مورد اصلاح و بازبینی قرارداد.

گردآورنده: دکتر پدرام بهیار – تیم بلوباکس

کارآفرینی

آموزشآموزش سازمانیآموزش نیروی انسانیبازآموزیبلوباکسبهبود و توسعهدکتر پدرام بهیارکارآفرینیکسب و کارمشاوره کسب و کار بلوباکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *