[darna_heading layout_style=”style2″ title=”آموزش”]

آموزش مهمترين ركن توسعه در ابعاد انسانی، سازمانى و اجتماعي  است كه سازندگى و بهبود فردی و کسب و کار را به وجود می آورد. توجه به  آموزش در شرایط رقابتی کنونی امری بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد.

[darna_icon_box layout_style=”style5″ icon=”fa fa-lightbulb-o” link=”url:http%3A%2F%2Flocalhost%2F%25da%2586%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586%25da%25af%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25b4%25d8%25ae%25d8%25b5%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25ad%25d9%2584%25d9%2587%2F|title:%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87!||” title=”برند شخصی” description=”مفهومی است که امروزه به شدت مطرح است، چرا که برندسازی شخصی باعث می شود دنیای بیرون شما را از این طریق بشناسد و روی شما قضاوت کند. در ادامه گام های مهم برندسازی شخصی را مطرح می نمائیم.” el_class=”text-justify”]
[darna_icon_box layout_style=”style5″ icon=”fa fa-book” link=”url:http%3A%2F%2Flocalhost%2F%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d9%2581%25d9%2587%25d9%2588%25d9%2585-%25da%25a9%25d9%2588%25da%2586%25db%258c%25d9%2586%25da%25af-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a8%25db%258c%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a2%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25b4%25d9%2588%25db%258c%25d8%25af%2F|title:%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%20(%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C)%20%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF||” title=”کوچینگ” description=”کوچینگ روندی است که جهت بهبود عملکرد افراد در زندگی حرفه ای، اجتماعی و حتی عاطفی کار می‌کند، به این معنی که در بسیاری از زمینه‌های زندگی، برای پیشرفت و ارتقاء عملکرد می‌توان از کوچینگ کمک گرفت.” el_class=”text-justify”]
[darna_icon_box layout_style=”style5″ icon=”fa fa-user” link=”url:http%3A%2F%2Flocalhost%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%2F|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C|target:%20_blank|” title=”آموزش نیروی انسانی سازمانی” description=”امروزه رقابت شديدی بین سازمان ها براي دستيابي به منابع ثروت، وجود دارد. به همین جهت توجه به نیروی انساني ضرورتي اجتناب ناپذير است.” el_class=”text-justify”]
[darna_heading title=”کوچینگ چیست” sub_title=”و کوچ‌ها چه‌کاری انجام می‌دهند” el_class=”margin-top-30 margin-bottom-30″]
[darna_icon_box layout_style=”style5″ icon=”flaticon-cube10″ link=”url:%23||” title=”کشف، وضوح و همراه شدن” description=”با آنچه مراجعه‌کننده می‌خواهد به آن دست پیدا کند”][darna_icon_box layout_style=”style5″ icon=”flaticon-cube10″ link=”url:%23||” title=”تشویق مراجعه‌کننده” description=”برای کشف دنیای خود”][darna_icon_box layout_style=”style5″ icon=”flaticon-cube10″ link=”url:%23||” title=”استخراج راه‌حل‌ها و استراتژی‌ها” description=”متناسب با نیاز مراجعه‌کننده”][darna_icon_box layout_style=”style5″ icon=”flaticon-cube10″ link=”url:%23||” title=”پاسخگو نگه‌داشتن” description=”مراجعه‌کننده و مجاب کردن او برای مسئولیت‌پذیری”]

در حقیقت به نوعی می‌توان گفت که اصطلاحا، کوچینگ به جای اینکه ماهی را در دهان افراد بگذارد، ماهیگیری را، به‌طور غیر مستقیم و به کمک خود مراجعه‌کننده، آموزش می‌دهد خود فرد با کمک کوچ به مناسب ترین و متناسب‌ترین راهکار برای خود می‌رسد. در کوچینگ، به افراد مستقیما آموزشی داده نمی‌شود، بلکه فرد طی پروسه جلسات کوچینگ، به کمک کوچ، خودش به آگاهی‌هایی درباره خود دست می‌یابد.

کوچینگ یک گفتگوی آگاهانه و روبه‌جلو برای توانمند کردن یک فرد یا گروه برای زیستن در بهترین حالت خود و رسیدن به نتایج فوق‌العاده در زندگی، حرفه، کسب‌وکار یا سازمان است. این کار کمکی است برای پر کردن فاصله‌ میان اکنون و جایی که مراجعه‌کننده و کوچ می‌خواهند در آن قرار بگیرد. کوچ‌ها درواقع با مراجعه‌کننده خود شریک می‌شوند تا به آن‌ها برای طراحی و رسیدن به آنچه تمایل دارند دست پیدا کنند کمک کنند. از فواید کوچینگ می‌توان به ایجاد وضوح و شفافیت در سوق دادن مراجع به‌سوی اقدام و تسریع فرآیند پیشرفت اشاره کرد و برای او آگاهی و تمرکز به ارمغان می‌آورد.

کوچ‌ها مطابق فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، افرادی هستند که مراجع خود را بهترین متخصص در زندگی و کار خود می‌دانند و بر این باورند که هر مراجعه‌کننده‌ای می‌تواند نوآور و کاردان زندگی خودش باشد و بر همین اساس است که مسئولیت کوچ به این شکل تعریف می‌شود:

[darna_heading title=”برند شخصی” sub_title=”Personal Branding” el_class=”margin-top-30 margin-bottom-30″]
  • ابتدا سعی کنید خود را بشناسید تا بتوانید به درستی آن را ارائه کنید!
  • سعی کنید به بیان نظرات عقاید خود از طریق گفتگو بپردازید.
  • سعی کنید مخاطب خود را بفهمید و به بهترین نحو با وی تعامل کنید.
  • در مصاحبه ها شرکت فعال داشته باشید
  • در محیط آنلاین تا جایی که امکان دارد فعالیت نمایید.
[darna_heading title=”آموزش نیروی انسانی سازمانی” sub_title=”In hand Learning” el_class=”margin-top-30 margin-bottom-30″]

توجه به رويکردهاي نوين در امر آموزش نيروي انساني بسيار حیاتی است. زيرا سرمايه گذاري در امر آموزش، برای سازمان ثروت آفرینی را بدنبال دارد. استفاده از ظرفيت هاي موجود در آموزش عالي، برگزاري دوره هاي آموزش بدو استخدام، آموزش مهارت و دانش هاي مورد نياز کارکنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت در بهبود بهره وري نيروي انساني بسيار موثر خواهد بود. کارکنان در مسير شغلي خود به انواع آموزش ها نيازمند هستند تا توانمندي هاي خود را توسعه داده و بهره وري سازماني را ارتقا بخشند.