آموزش

آموزش مهمترین رکن توسعه در ابعاد انسانی، سازمانى و اجتماعی  است که سازندگى و بهبود فردی و کسب و کار را به وجود می آورد. توجه به  آموزش در شرایط رقابتی کنونی امری بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد.

برند شخصی

مفهومی است که امروزه به شدت مطرح است، چرا که برندسازی شخصی باعث می شود دنیای بیرون شما را از این طریق بشناسد و روی شما قضاوت کند. در ادامه گام های مهم برندسازی شخصی را مطرح می نمائیم.

کوچینگ

کوچینگ روندی است که جهت بهبود عملکرد افراد در زندگی حرفه ای، اجتماعی و حتی عاطفی کار می‌کند، به این معنی که در بسیاری از زمینه‌های زندگی، برای پیشرفت و ارتقاء عملکرد می‌توان از کوچینگ کمک گرفت.

آموزش نیروی انسانی سازمانی

امروزه رقابت شدیدی بین سازمان ها برای دستیابی به منابع ثروت، وجود دارد. به همین جهت توجه به نیروی انسانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کوچینگ چیست

و کوچ‌ها چه‌کاری انجام می‌دهند

کشف، وضوح و همراه شدن

با آنچه مراجعه‌کننده می‌خواهد به آن دست پیدا کند

تشویق مراجعه‌کننده

برای کشف دنیای خود

استخراج راه‌حل‌ها و استراتژی‌ها

متناسب با نیاز مراجعه‌کننده

پاسخگو نگه‌داشتن

مراجعه‌کننده و مجاب کردن او برای مسئولیت‌پذیری

در حقیقت به نوعی می‌توان گفت که اصطلاحا، کوچینگ به جای اینکه ماهی را در دهان افراد بگذارد، ماهیگیری را، به‌طور غیر مستقیم و به کمک خود مراجعه‌کننده، آموزش می‌دهد خود فرد با کمک کوچ به مناسب ترین و متناسب‌ترین راهکار برای خود می‌رسد. در کوچینگ، به افراد مستقیما آموزشی داده نمی‌شود، بلکه فرد طی پروسه جلسات کوچینگ، به کمک کوچ، خودش به آگاهی‌هایی درباره خود دست می‌یابد.

کوچینگ یک گفتگوی آگاهانه و روبه‌جلو برای توانمند کردن یک فرد یا گروه برای زیستن در بهترین حالت خود و رسیدن به نتایج فوق‌العاده در زندگی، حرفه، کسب‌وکار یا سازمان است. این کار کمکی است برای پر کردن فاصله‌ میان اکنون و جایی که مراجعه‌کننده و کوچ می‌خواهند در آن قرار بگیرد. کوچ‌ها درواقع با مراجعه‌کننده خود شریک می‌شوند تا به آن‌ها برای طراحی و رسیدن به آنچه تمایل دارند دست پیدا کنند کمک کنند. از فواید کوچینگ می‌توان به ایجاد وضوح و شفافیت در سوق دادن مراجع به‌سوی اقدام و تسریع فرآیند پیشرفت اشاره کرد و برای او آگاهی و تمرکز به ارمغان می‌آورد.

کوچ‌ها مطابق فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، افرادی هستند که مراجع خود را بهترین متخصص در زندگی و کار خود می‌دانند و بر این باورند که هر مراجعه‌کننده‌ای می‌تواند نوآور و کاردان زندگی خودش باشد و بر همین اساس است که مسئولیت کوچ به این شکل تعریف می‌شود:

برند شخصی

Personal Branding

  • ابتدا سعی کنید خود را بشناسید تا بتوانید به درستی آن را ارائه کنید!
  • سعی کنید به بیان نظرات عقاید خود از طریق گفتگو بپردازید.
  • سعی کنید مخاطب خود را بفهمید و به بهترین نحو با وی تعامل کنید.
  • در مصاحبه ها شرکت فعال داشته باشید
  • در محیط آنلاین تا جایی که امکان دارد فعالیت نمایید.

آموزش نیروی انسانی سازمانی

In hand Learning

توجه به رویکردهای نوین در امر آموزش نیروی انسانی بسیار حیاتی است. زیرا سرمایه گذاری در امر آموزش، برای سازمان ثروت آفرینی را بدنبال دارد. استفاده از ظرفیت های موجود در آموزش عالی، برگزاری دوره های آموزش بدو استخدام، آموزش مهارت و دانش های مورد نیاز کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت در بهبود بهره وری نیروی انسانی بسیار موثر خواهد بود. کارکنان در مسیر شغلی خود به انواع آموزش ها نیازمند هستند تا توانمندی های خود را توسعه داده و بهره وری سازمانی را ارتقا بخشند.