مباحث آنلاین و راهکارهای پیروزی

مباحث آنلاین و راهکارهای پیروزی

مباحث آنلاین و راهکارهای پیروزی

 

مباحث آنلاین یکی از مواردی است که هر روز ما با آن سر و کار داریم.

۱- در یک تیم کار کنید. هر چه شما تعداد نیروی بیشتری برای چالش و مباحث اینترنتی همراه و همسو داشته باشید شانس موفقیت شما افزایش خواهد یافت.

۲- از کلمات خودتان استفاده کنید. هر چه عبارات و جملات مورد استفاد۳۶۶ه طولانی تر پخته تر و فکورانه تر اثر بخش ترند. از طرف دیگر عبارات و جملات سطحی و کوتاه تاثیر گذار نیستند.

۳- در امتداد مبحث اصلی پیش بروید. ایده و نظر خود را اگر پیش ببرید در صورت همراهی با بحث حتما اثر گذار خواهد بود.

۴- سریع پاسخ دهید، پاسخ سریع تر در ذهن دیگر مخاطبان همراه بحث می تواند اثر بخش تر باشد.

۵- برای نوشته خود چارچوب تعریف کنید، بگذارید بقیه شما را با حروف خاص خود مثلا رنگ ویژه، استفاده از فونت خاص، بشناسند تا اثر بخش تر باشید.

۶- تندی نکنید، در پاسخ های خود بیش از پنج پیام پشت سر هم نگذارید، در غیر این صورت غیر منطقی و متخاصم به نظر می رسید.

۷- به موارد خارجی استناد کنید، مثال های واضح و مستندات بحث شما را اثر گذار تر خواهد کرد.

۸- سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید، چرا که در غیر این صورت طرفداران شما از دست خواهند رفت.

۹- مثال های ساده، واقعی و ملموس بسیار به پیشروی شما کمک می کند.

۱۰-  اگر سایرین از ضمایر اول شخص استفاده کنند شانس یار شما خواهد بود. تحقیقات نشان داده افرادی که زیادی از “من” استفاده می کنند زودتر قانع می شوند.

گردآورنده: دکتر پدرام بهیار

منبع:

Source: “Winning Arguments: Interaction Dynamics and Persuasion Strategies in Good-faith Online Discussions”, Cornell University

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.