آداب کار

سوال پرسیدن در محل کار

آداب سوال پرسیدن در محل کار

برای همه ما اتفاق افتاده است که در حین انجام کار به مشکلی برخورده ایم. اما نمیخواهیم با سوال پرسیدن از دیگران در محل کار باعث مزاحمت شویم. این اتفاق رایج باعث ایجاد حس اضظراب در بسیاری از افراد میشود. در بهترین حالت شما خود را در برابر قضاوت دیگران آسیب پذیر میکنید. در بدترین حالت بی کفایت یا تنبل به نظر میرسید. اما راه های بهتری وجود دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد. تکلیفتان را انجام دهید اولین ... ادامه مطلب