آموزش فروش در کمترین زمان

آموزش فروش

آموزش فروش در کمترین زمان

به طور متوسط بین شش تا هشت ماه آماده سازی حرفه ای نیروی فروش زمان می برد. از دست دادن این زمان باعث می شود شرکت میزان قابل توجهی درآمد را از دست بدهد. حال سوال مهم اینجاست؛ آموزش فروش در کمترین زمان چگونه ممکن است؟ البته مسئله آموزش فروش می بایست به صورتی کاملا جدی مورد توجه قرار بگیرد. شاید در قدم اول شما تصور کنید این مسئله تنها اتلاف وقت و هزینه است. اگر شما نگاهی دقیق به؛ ... ادامه مطلب