آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی

چرا نیروی انسانی نیاز به آموزش و بازآموزی دارد؟ برای افزایش موفقیت، بهبود و ارتقاء عملکرد سازمان‌ها؛ همواره بایستی به نیازهای آموزشی و توسعه توانمندهای نیروی انسانی توجهی ویژه داشت. اگر آموزش‌های مرتبط با نیازهای کارکنان بتواند با انتقال مفاهیم موجب ایجاد ذهنیت مهارت محور آن‌ها شود؛ احتمال موفقیت سازمان‌ها بیشتر خواهد شد. بیشتر سازمان‌ها […]

ادامه مطلب
با مفهوم کوچینگ (مربیگری) آشنا شوید

با مفهوم کوچینگ (مربیگری) آشنا شوید

با مفهوم کوچینگ (مربیگری) آشنا شوید در تعریف کوچینگ (مربیگری) داریم؛ کوچینگ مرحله ای از رشد است که یک فرد با تجربه که کوچ نامیده می شود، یک فرد دیگر که کارآموز  نامیده می شود را در راه رسیدن به یک هدف فردی یا شغلی با برنامه آموزشی مناسب و درخور مورد حمایت و آموزش […]

ادامه مطلب