آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی آمیخته بازاریابی از ابزارهای بازاریابی است که یک کسب و کار برای فروش محصولات یا خدمات به مشتریان هدف خود استفاده می کند. آمیخته بازاریابی چیست؟ کسب و کارها همیشه از ابزارهای بازاریابی برای تبلیغ و فروش کار خود استفاده کرده اند، اما اصطلاح “آمیخته بازاریابی” در اواسط قرن بیستم ابداع شده است. اولین استفاده از آن در سال 1953 در انجمن بازاریابی آمریکا بود که در آن یک استاد هاروارد و متخصص بازاریابی نیل بوردون، چگونگی توسعه ... ادامه مطلب