آمیخته بازار

چرا بایستی بخش بندی بازار صورت پذیرد؟

چرا بایستی بخش بندی بازار صورت پذیرد؟ کسب و کارها برای شروعی هدفمند بایستی تمامی بازارهای موجود را تجزیه و تحلیل نمایند تا بتوانند بخش هایی از آن را که در مقایسه با رقبا در آن برتری بیشتری دارند را انتخاب و در آن فعالیت کنند. این تجزیه و تحلیل بایستی شامل کل بازارهای موجود مانند؛ بازار مصرف کننده، صنعتی، واسطه ای، دولتی و بازار بین المللی باشد. در مرحله بعدی از آنجا که کسب و کار ها به این ... ادامه مطلب