loading

آژانس مسافرتی

دیجیتال مارکتینگ آژانس مسافرتی

دیجیتال مارکتینگ آژانس های مسافرتی کوچک

دیجیتال مارکتینگ آژانس های مسافرتی کوچک دیجیتال مارکتینگ روشی است که آژانس های مسافرتی بتوانند کسب و کار خود را به صورت آنلاین به  بازار عرضه کنند. هزاران آژانس مسافرتی بزرگ از قبیل Expedia ، Priceline، Airbnb و موارد دیگر برای ارتقاء کسب و کار خود استراتژی های مختلف دیجیتال مارکتینگ را اتخاذ کرده اند. بنابراین، آژانس های مسافرتی کوچک چگونه می توانند با این کسب و کار های بزرگ مسافرتی که در بازار جهانی مرسوم هستند، رقابت کنند؟ در ... ادامه مطلب