آگاهی از برند

ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند چیست؟ ارزش ویژه برند (Brand Equity) به عنوان ارزش کل برند و یک دارایی مجزا در نظر گرفته می شود. می توان آن را به عنوان مجموعه دارایی ها و بدهی هایی که با برند در ارتباط است و روابطی که مشتری تمایل دارد با برند ایجاد کند، در نظر گرفت. ارزش ویژه برند این گونه تعریف می شود که مصرف کنندگان چگونه یک برند خاص را می بینند احساس می کنند و همچنین نسبت به آن ... ادامه مطلب