برقراری ارتباط موثر با دیگران

برقراری ارتباط موثر با دیگران

برقراری ارتباط موثر با دیگران یکی از بهترین راه های برقراری ارتباط موثر با دیگران این است که خود را به جای آنها قرار دهیم و به زبان آنها صحبت کنیم. نتایج علمی و تحقیقاتی روانشناختی اثبات کرده است؛ در سطح دیگران ظاهر شدن و به زبان قابل درک برای آنها صحبت کردن موثر است. […]

ادامه مطلب
چگونه از زبان بدن برای افزایش فروش استفاده کنیم

چگونه از زبان بدن برای افزایش فروش استفاده کنیم

چگونه از زبان بدن برای افزایش فروش استفاده کنیم این که شما چه می گویید به تنهایی حائز اهمیت نیست؛ بلکه چگونگی بیان شما نیز بسیار مهم است. در حقیقت، آنچه شما می گویید بسیار مهمتر از نحوه درک شما نسبت به موضوع مطرح شده است، به همین دلیل می توان از زبان بدن برای […]

ادامه مطلب