ارزش

ارزش آفرینی برای کسب و کار

ارزش آفرینی برای کسب و کار

ارزش آفرینی برای کسب و کار امروزه با توجه به رقابت بسیار شدیدی که در زمینه های مختلف کسب و کار وجود دارد. تمایز ایجاد کردن و یافتن جایگاه ویژه از هر زمان دیگری مهم تر است. از طرفی دست یابی به یک جایگاه ویژه و ایجاد تمایز ممکن نخواهد بود مگر ارزش آفرینی برای کسب و کار در زمینه خدمت با محصول به مشتری ایجاد شود. حال بگذارید در زمینه ارزش آفرینی صحبت کنیم؛ واژه ارزش آفرینی زمانی معنا ... ادامه مطلب
اضافه کردن ارزش به محصول یا خدمت

اضافه کردن ارزش به محصول یا خدمت

اضافه کردن ارزش به محصول یا خدمت اگر می خواهید کسب و کار شما موفق شود. یکی از اولویت های کسب و کار شما باید اضافه کردن ارزش به محصول یا خدمت باشد. اضافه کردن ارزش به محصول و یا خدمت شاید کار ساده ای نباشد اما در یک کلام می توان گفت بقاء کسب و کار شما را تضمین می کند. شما در یک بازار رقابتی کار می کنید. بسیاری از کسب و کارهای مختلف همان خدمت یا محصول ... ادامه مطلب