اسپانسرینگ

اسپانسرینگ

اسپانیرینگ (Sponsorship) اسپانسرینگ به معنای حمایت مالی از فعالیت های مختلف می باشد. کسب و کارها غالباً از رویدادها، نمایشگاه های تجاری، گروه ها یا خیرین حمایت می کنند تا به اهداف خاص تجاری برسند و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. اگرچه اسپانسرینگ نوعی بازاریابی است، اما با تبلیغات که سعی می کند با […]

ادامه مطلب