اسپانسرینگ

اسپانسرینگ

اسپانسرینگ

اسپانیرینگ (Sponsorship) اسپانسرینگ به معنای حمایت مالی از فعالیت های مختلف می باشد. کسب و کارها غالباً از رویدادها، نمایشگاه های تجاری، گروه ها یا خیرین حمایت می کنند تا به اهداف خاص تجاری برسند و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. اگرچه اسپانسرینگ نوعی بازاریابی است، اما با تبلیغات که سعی می کند با به اشتراک گذاشتن پیام های خاص درباره یک محصول یا شرکت، مشتریان را ترغیب به خرید کند، متفاوت است. از طرف دیگر، اسپانسرینگ مستقیماً شرکت ... ادامه مطلب