انواع دیجیتال مارکتینگ

انواع دیجیتال مارکتینگ

انواع دیجیتال مارکتینگ

انواع دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ چیست؟ هر نوع بازاریابی برای محصولات یا خدمات که از دستگاه های الکترونیکی استفاده می کند. از این رو انواع دیجیتال مارکتینگ در پیرامون ما وجود دارد. دیجیتال مارکتینگ موضوع جدیدی نیست. وقتی دستگاه های الکترونیکی وارد زندگی ما شدند، دیجیتال مارکتینگ به فعالیتی متداول تبدیل شد. مردم غالباً فکر می کنند که دیجیتال مارکتینگ همان بازاریابی محتوا و رسانه های اجتماعی است. در حالی که اینها از انواع دیجیتال مارکتینگ می باشند. همچنین، دیجیتال ... ادامه مطلب