اهداف بازاریابی

بازاریابی به زبان ساده

بازاریابی به زبان ساده

بازاریابی به زبان ساده اگر بخواهیم بازاریابی را به زبان ساده بیان کنیم، بازاریابی یکی از شاخه های بسیار مهم دانش مدیریت است. وظیفه اصلی علم بازاریابی این است که نیازها و خواسته های انسانی را رفع کند. و از طریق فرآیندی به مبادله منابع بپردازد. جالب است بدانید در جوامع بشری امروزه ما بیش از هر زمان دیگری با خواسته ها و نیازهای انسانی رو به رو هستیم. از طرفی دیگر بیش از هر زمانی دیگر با کمبود منابع ... ادامه مطلب