اینفلوئنسرمارکتینگ

روش های سنجش عملکرد در اینفلوئنسر مارکتینگ

وقتی به سراغ اینفلوئنسر مارکتینگ در اینستاگرام می رویم اهداف خاصی را برای این کار ترسیم کرده ایم. اهدافی مثل افزایش آگاهی از برند، افزایش تعداد بازدیدها، افزایش نرخ تبدیل و غیره. اما چه طوری باید کیفیت دستیابی به این اهداف را سنجید. نرخ بازگشت پولی که به اینفلوئنسرها جهت تبلیغات پرداخت شده چقدر است؟ آیا روش موثر و کاربردی برای سنجش میزان اثربخشی اینفلوئنسرمارکتینگ در کسب و کار خود می شناسید؟   شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد و اینفلوئنسر ... ادامه مطلب