بازارایابی

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار اطلاعات دقیق و کامل، پایه و اساس کلیه کسب و کارهای موفق است زیرا اطلاعات زیادی در مورد مشتریان آینده مشتریان موجود رقبا و صنعت به طور کلی ارائه می دهد. این امر به صاحبان مشاغل اجازه می دهد قبل از انجام سرمایه گذاری های قابل توجه، امکان سنجی هر کسب و کار را تعیین کنند. تحقیقات بازار چیست؟ تحقیقات بازار (یا تحقیقات بازاریابی) تکنیک هایی است که برای جمع آوری اطلاعات و درک بهتر بازار هدف شرکت ... ادامه مطلب