بازاریابی آفلاین

بازاریابی

مراحل بازاریابی

مراحل بازاریابی در این مقاله، ما بررسی خواهیم کرد که بازاریابی در کجا قرار دارد، به کجا می رود و شما به عنوان یک رهبر کسب و کار یا کارآفرین برای ادامه کار چه کاری می توانید انجام دهید. فناوری و تکنولوژی، رفتار مصرف کنندگان را تغییر می دهد. این امر می تواند در یک لحظه اتفاق بیفتد. یک پیشرفت جدید، برنامه جدید یا حتی ترکیب جدیدی از ویژگی هایی که قبلاً می شناختیم می تواند ترجیحات و رفتارهای مصرف ... ادامه مطلب