بازاریابی بعد از کرونا

بازاریابی بعد از کرونا

بازاریابی بعد از کرونا

اگر بخواهیم واقع بین باشیم دنیایی دیگر به شرایط قبل از کرونا بازنخواهد گشت. به همین دلیل ما نمی توانیم در زمینه کسب و کار و حتی بازاریابی مثل قبل عمل کنیم. شما دیگر در زمینه برند سازی، برقراری ارتباط با مشتری، فروش، خدمات پس از فروش با استراتژی های قبلی موفق نخواهید بود. پس به بازاریابی بعد از کرونا بیاندیشید. حال بگذارید در مورد حقایق بازاریابی بعد از کرونا صحبت کنیم؛ 1. بازاریابی با شناسایی بخش بندی های مشتری ... ادامه مطلب