بازاریابی ترویجی

بازاریابی ترویجی

بازاریابی ترویجی

بازاریابی ترویجی (Promotional marketing) بازاریابی ترویجی مجموعه ای از فعالیت ها برای اطلاع رسانی در مورد یک برند خاص، محصول یا خدمات با هدف افزایش آگاهی از برند و فروش است. اهداف بازاریابی ترویجی تعیین اهداف بازاریابی ترویجی برای رسیدن به اهداف خود بسیار مهم است. همچنین اهداف مختلفی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد: تبلیغ محصولات یا خدمات جدید. با این روش می توان محصولات و خدمات جدیدی را در مقابل محصولات موجود به بازار معرفی کرد. ... ادامه مطلب