بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند

مطالعات بسیاری وجود دارند که نشان می دهند چقدر رجوع مجدد مشتری برای کسب و کار می تواند حائز اهمیت باشد. فقط به یک مورد ساده اگر اشاره کنیم؛ مطالعات فردریک نشان می دهد تنها با اضافه شدن 5 درصد به رجوع مجدد مشتری شما می توانید بین 25-95% به درآمد خود اضافه کنید. این نشان می دهد تا چه میزان بازاریابی رابطه مند می تواند به توسعه کسب و کار بیانجامد. مطالعات شرکت ادوبی نشان می دهد مشتریان موجود ... ادامه مطلب