بازاریابی زنجیره عرضه

بازاریابی زنجیره عرضه و لجستیک

بازاریابی زنجیره عرضه و لجستیک

بازاریابی زنجیره عرضه و لجستیک به دلیل جهانی شدن، پیدا کردن یک بازار مناسب بسیار مشکل است. در یک بازار جهانی، زمانی که شما مشتریان هدف را پیدا کنید فروش محصول بسیار آسان خواهد بود. به همین دلیل است، هر شرکت می بایست بهترین راه را برای انبارداری، رسیدگی، جابجایی محصول و انتقال آن به دست مشتری بهترین عملکرد را داشته باشد. اینجاست که اهمیت بازاریابی زنجیره عرضه و لجستیک نمایان می شود. اگر یک شرکت بتواند یک مدیریت تدارکات ... ادامه مطلب