بازاریابی سبز

بازاریابی سبز Green marketing

بازاریابی سبز Green Marketing

بازاریابی سبز Green Marketing امروزه همه انسان ها نسبت به موضوعات زیست محیطی حساس شده اند. آلودگی هوا، پلاستیک های شناور در دریا و اقیانوس، گرمایش زمین، زباله ها و غیره مواردی هستند که امروزه یک تهدید عمده برای بشریت هستند. کسب و کارها با درک این روند، به یک استراتژی بازاریابی روی آورده اند که بتوانند با نشان دادن مسئولیت اجتماعی خود در فرآیند تصمیم گیری تاثیر گذار باشند. به این رویه بازاریابی سبز می گویند. بازاریابی سبز چیست؟ ... ادامه مطلب
بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی ترکیبی از ایده بازاریابی تجاری و علوم اجتماعی بازاریابی اجتماعی (سوشال) را ایجاد کرده است. این نوع بازاریابی یکی از ابزارهای بسیار قوی و موثر در زمینه تاثیرگذاری رفتاری است، زیرا هر دو ویژگی پایداری و کم هزینه بودن را دارد. بازاریابی سوشال یکی از اهداف کلی که دارد این است که به یک خیر اجتماعی برسد. بازاریابی تجاری سنتی مهمترین هدفش دستیابی به مقاصد مالی است. در صورتیکه بازاریابی سوشال بیشترین تمرکز را بر روی تاثیرگذاری مثبت ... ادامه مطلب