بازاریابی سنتی

تفاوت بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با بازاریابی سنتی!

تفاوت بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با بازاریابی سنتی!

تفاوت بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با بازاریابی سنتی! یکی از اشتباهات رایج در این زمینه این است که بازاریابی رسانه اجتماعی تنها به این معنی است که از سایت‌های رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی سنتی استفاده شود. این دیدگاه ممکن است متداول باشد زیرا “هر نگاهی به رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یک خروجی ديگر برای رساندن پیام بازاریابی بخصوص برای شرکت‌هایی که در دیگر کانال‌های بازاریابی به موفقیت دست‌یافته‌اند” مطرح می‌شوند. رویکرد بازاریابی سنتی بیشتر بر آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) (محصول، قیمت، مکان، ... ادامه مطلب