بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای چیست؟

بازاریابی شبکه ای چیست؟ بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) یا بازاریابی چند سطحی (MLM)،یک الگوی تجاری با فروش مستقیم است که در آن عوامل مستقل به عنوان توزیع کننده محصولات و خدمات شرکت برای کمیسیون فعالیت می کنند. همچنین به توسعه و مدیریت نیروی فروش خود با استخدام عوامل دیگر ترغیب می شوند. بازاریابی شبکه ای به دلیل امکان داشتن آزادی زمان، کسب و کار سودآور و فرصتی برای ترسیم مسیر موفقیت خود، مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته ... ادامه مطلب