بازاریابی عصبی چیست؟

بازاریابی عصبی چیست؟

بازاریابی عصبی از ترکیب و به‌کارگیری تکنیک‌های علوم متفاوتی که متشکل از علوم اعصاب و روانشناسی و بازاریابی، پدید می‌آید. در مقاله هابرت و کنینگ ۲۰۰۸ بازاریابی عصبی یا علوم اعصاب مصرف‌کننده، زیرمجموعه اقتصاد عصب پایه در نظر گرفته‌شده است.علوم اعصاب مصرف‌کننده شاخه‌ای است که روش‌های نوین بررسی ذهن را در جهت اهداف و برنامه‌های […]

ادامه مطلب