بازاریابی موتور جستجو

بازاریابی موتور جستجو

بازاریابی موتور جستجو (SEM)

بازاریابی موتور جستجو (SEM) بازاریابی موتور جستجو (SEM) و بهینه سازی موتور جستجو (SEO) می توانند یک مفهوم گیج کننده برای درک باشند. آیا تفاوتی بین آنها وجود دارد؟ هر دوی این اصطلاحات غالباً به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند، و این باعث بدتر شدن وضعیت می شود. درک تفاوت بین این دو اصطلاح بسیار مهم است. در این مقاله به تفاوت بین این دو می پردازیم و به روشن کردن مفهوم آنها کمک خواهیم کرد. بازاریابی موتور ... ادامه مطلب