بازاریابی مکالمه ای

بازاریابی مکالمه ای

بازاریابی مکالمه ای

بازاریابی مکالمه ای بازاریابی مکالمه ای (Conversational Marketing) سریعترین راه برای انتقال خریداران در راستای قیف های بازاریابی و فروش شما از طریق قدرت مکالمات لحظه ای است. این امر باعث شکل گیری روابط می شود و تجارب معتبری را برای مشتریان و خریداران ایجاد می کند. “بازاریابی مکالمه ای بهترین راه برای شروع مکالمات در زمان واقعی با خریداران و مشتریان است.” به جای مجبور کردن مردم برای استفاده از فرم های مشتریان و روزها انتظار برای پاسخ، بازاریابی ... ادامه مطلب