بازاریابی ویروسی کیت کت

بازریابی ویروسی کیت کت

بازاریابی ویروسی کیت کت

بازاریابی ویروسی کیت کت زمانی که صحبت از بازاریابی ویروسی کیت کت می شود. ناخودآگاه ذهن ها به سمت بازاریابی چریکی معروف و قدیمی نیمکت کیت کت جلب می شود.   بازاریابی چریکی نیمکتی کیت کت نیمکت کیت کت یک مثال عالی از تبلیغات خلاقانه است. به نظر می رسد در هر لیستی که بهترین تبلیغات را نشان می دهد، نیمکت کیت کت یکی از بهترین ها است. با توجه به هر کدام از معیارهای بازاریابی یکی از بهترین ها ... ادامه مطلب