بازاریابی و مدیریت دوره های آموزشی

مدیریت و بازاریابی دوره های آموزشی

مدیریت و بازاریابی دوره های آموزشی

مدیریت و بازاریابی دوره های آموزشی مدیریت و بازاریابی دوره های آموزشی بیش از هر زمان دیگری رقابتی، سخت و چالش برانگیز است. بخصوص با توجه به اینکه بسیاری از افراد غیر متخصص و بدون عقبه علمی مناسب با سوء استفاده از موقعیت های موجود (استفاده از تبلیغات گسترده در محیط های آنلاین و آفلاین) دوره های آموزشی بدون محتوا برگزار می کنند و اعتماد مخاطب را نسبت به این دوره های آموزشی خدشه دار می کنند. امروزه با توجه ... ادامه مطلب