بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی

بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی

بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی (Guerrilla Marketing) در بازاریابی پارتیزانی یا چریکی از روشی نامنظم و نامتعارف در انجام فعالیت‌های بازاریابی بخصوص تبلیغاتی استفاده می‌شود که خلاف معمول است. این نوع بازاریابی غالباً بر مبنای یک بودجه بسیار کم پایه‌گذاری می‌شود و برای نخستین بار توسط جی کنراد لوینسون مطرح گردید. شعار این روش بازاریابی […]

ادامه مطلب