برنامه بازاریابی رویداد

برنامه بازاریابی رویداد

برنامه بازاریابی رویداد

برنامه بازاریابی رویداد (Event Marketing Plan) هیچ شکی وجود ندارد که برای توسعه کسب و کار یکی از بهترین راه ها برگزاری رویداد (Event) است. به همین دلیل یکی از نیازمندی های آن این است که شما بتوانید یک برنامه بازاریابی رویداد مناسب را تهیه کنید و بر اساس آن پیش بروید. یک برنامه بازاریابی رویداد اغلب با شناسایی مخاطبان هدف و جذب مشتریان جدید آغاز می شود. برای رویداد شما؛ زمان مشخص شده است، مکان رزرو شده است، ثبت ... ادامه مطلب