چگونگی ایجاد برند شخصی در پنج مرحله!

چگونگی ایجاد برند شخصی در پنج مرحله!

 (برند شخصی) پرسونال برندینگ در پنج مرحله طبق تعریف ویکیپدیا برند شخصی پرسونال برندینگ (برندسازی شخصی) فرآیندی است که توسط آن، افراد و تخصص‌شان مثل برندهای تجاری منحصر به فرد و برجسته می‌شوند. این فرایند به صورت ایجاد یک دارایی که به فرد خاصی تعلق دارد نیز تعریف می‌شود که؛ فرم بدن، پوشش، ظاهر فیزیکی […]

ادامه مطلب