بلاگری

کسب درآمد از بلاگری

کسب و کار بلاگری در اینستاگرام

در دهه ی اخیر، نقش شبکه های اجتماعی در زندگی ما روندی صعودی داشته است. سابق بر این برای سرگرمی و ارتباط  با دیگران از این شبکه ها استفاده میکردیم. اما امروزه روز این پلتفرمها نقش پر رنگی در زندگی ما دارند به نحوی که برخی از این راه به درآمدهای میلیونی در روز رسیده اند. کسب و کار بلاگری در اینستاگرام یکی از مشاغل پرطرفدار این روزهاست که در این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.   چرا اینستاگرام؟ ... ادامه مطلب