تاریخچه رسانه های اجتماعی

تاریخچه رسانه های اجتماعی

تاریخچه رسانه های اجتماعی

تاریخچه رسانه های اجتماعی به صورت مختصر نخستین پلات فرم های امروزه رسانه های اجتماعی بسیار شبیه به يوزنت بودند، که بوسیله دانشجویان ارشد دانشگاه دوک با نام های جیم الیس و تام تراسکات در سال (1979) ایجاد شد. کاربران می توانستند مقالات را بفرستند، که هر کدام در “گروههای خبری” خاصی بر حسب موضوع بحث سازماندهی شده بودند ارسال كنند. دیگر کاربران می توانستند برای گروه های خبری مطالب جذاب را به اشتراک بگذارند: بعضی اوقات تعدادی از افراد ... ادامه مطلب