تبلیغات بحث برانگیز

تبلیغات

آیا برند شما باید از تبلیغات بحث برانگیز استفاده کند؟

آیا برند شما باید از تبلیغات بحث برانگیز استفاده کند؟ برند هایی که تبلیغات بحث برانگیز انجام می دهند حداقل از برخی افراد همان نوع پاسخ را انتظار دارند. اتخاذ هر نوع موضع گیری نسبت به موضوعات حساس بالقوه اجتماعی منجر به نوعی اختلاف نظر می شود. اما حمایت واقعی از عللی که واقعاً به آنها اعتقاد دارید، معمولاً مزایای بیشتری نسبت به معایب آن دارد. جو لازاوسكاس، سرپرست استراتژی محتوا در Contently، در مقاله ای بیان می کند که: ... ادامه مطلب