تبلیغات تلویزیونی

تبلیغات OTT

تبلیغات OTT

تبلیغات OTT چیست و چگونه کار می کند؟ نحوه تماشای تلویزیون در دهه گذشته به طور اساسی تغییر کرده است. برخی می گویند دوران تلویزیون تمام شده است. با این وجود، آنچه که اکنون با آن مواجه هستیم پایان تلویزیون نیست بلکه تغییر در عادت های مشاهده آن است. در دهه 1950 و 1960، خانواده ها بعد از صرف شام در اطراف تلویزیون های خود جمع می شدند و به تماشای برنامه های محبوب خود می پرداختند. یک دهه بعد ... ادامه مطلب