تاثیرات تبلیغات شفاهی الکترونیک در جوامع مجازی

تاثیرات تبلیغات شفاهی الکترونیک در جوامع مجازی

تاثیرات تبلیغات شفاهی الکترونیک در جوامع مجازی مشارکت مصرف کنندگان در جوامع مجازی نه تنها باعث تبلیغات شفاهی الکترونیک می شود بلکه؛ اشتراک گذاری علایق، احساسات و تجربیات آنها می‌شود، بنابراین می تواند بر رفتار خرید سایرین از طریق تبلیغات شفاهی الکترونیک تأثیر گذار باشد. در این میان کاربران بسیار فعال (سطح بالایی از استفاده […]

ادامه مطلب