اهمیت مطالعات رفتار مصرف کننده برای کسب و کار

اهمیت مطالعات رفتار مصرف کننده برای کسب و کار

اهمیت مطالعات رفتار مصرف کننده برای کسب و کار   شرکت های بزرگ میلیون ها دلار خرج تحقیقات و مطالعه در زمینه رفتار مصرف کننده می کنند.  هدف آنها از این هزینه ها این است که بدانند مصرف کنندگان چگونه تصمیم به خرید می گیرند و چه عواملی در این تصمیم گیری تاثیر گذار است. […]

ادامه مطلب