توسعه برند

توسعه برند

توسعه برند یک برند امکان شناسایی یک محصول را فراهم می کند. به آن یک اسم می دهد و با اختصاص دادن ویژگی های قابل تمییز، آن را از دیگران متفاوت می کند. اما به محض اینکه برند محبوبیت و مقبولیت معقولی را بدست آورد و جایگاه خود را در بازار پیدا کرد، درهای جدیدی […]

ادامه مطلب