توسعه برند

توسعه برند

توسعه برند

توسعه برند یک برند امکان شناسایی یک محصول را فراهم می کند. به آن یک اسم می دهد و با اختصاص دادن ویژگی های قابل تمییز، آن را از دیگران متفاوت می کند. اما به محض اینكه برند محبوبیت و مقبولیت معقولی را بدست آورد و جایگاه خود را در بازار پیدا كرد، درهای جدیدی برای شركت باز می شود. غالباً از این فرصت برای راه اندازی محصولات جدید تحت همان برند استفاده می شود، که جایگاه (Positioning) مشابهی از ... ادامه مطلب