تکنیک های فروش

زمانی که فروشنده نه می شنود

زمانی که فروشنده نه می شنود

زمانی که فروشنده نه می شنود شما مدتی با یک کسب و کار صحبت کرده اید و اهداف و چالش های آنها را به خوبی درک کرده اید و به نظر می رسد که پیشنهاد شما خوب است. در چنین موقعیتی، زمانی که فروشنده نه می شنود، بهترین راهکارها چیست؟ تصور کنید؛ شما آماده هستید که یک تاریخ برای پیشرفت مذاکرات  و / یا قیمت نهایی را تعیین کنید. با این پاسخ مواجه می شوید؛ “آیا می توانیم در مورد ... ادامه مطلب
استراتژی فروش

استراتژی هایی برای فروش موفق

استراتژی هایی برای فروش موفق مهم نیست که در چه کسب و کاری فعالیت دارید یا صاحب چه نوع کسب و کاری هستید. مهم این است که یک طرز فکر متوسط و معمولی باعث می شود رقبای شما سهم بیشتری از بازار را بگیرند و درآمد بیشتری کسب کنند. از این رو باید استراتژی هایی برای فروش موفق خود در نظر بگیرید. الیور وندل هوملز می گوید: بهترین ها در زندگی جایی نیست که اکنون ایستاده ایم بلکه مسیری است ... ادامه مطلب