حامی مالی

اسپانسرشیپ ورزشی

طرح اسپانسرشیپ موفق ورزشی

طرح اسپانسرشیپ (حامی مالی) موفق ورزشی همه فعالیت های ورزشی جهت حرفه ای تر شدن و موفقیت بیشتر نیازمند کسب حمایت مالی از شرکت ها به عنوان اسپانسر (حامی مالی) هستند. زیرا یکی از عوامل بسیار مهم در بخش درآمدی باشگاه های ورزشی به حمایت مالی شرکت ها وابسته است. بنابراین به عنوان یک باشگاه ورزشی همواره یکی از نکاتی که می بایست مد نظر قرار گرفته شود آماده سازی یک طرح پیشنهادی برای شرکت ها است جهت جذب اسپانسرشیپ ... ادامه مطلب