خلاقیت

خلاقیت در بازاریابی

خلاقیت در بازاریابی امروزه چگونه است

خلاقیت در بازاریابی امروزه چگونه است چه مواردی باعث می شود خلاقیت در بازاریابی دیده شود؟ آیا ما نیاز بیشتری به تصور داریم یا خلاقیت؟ آیا یک بازاریاب خلاق بیشتر هنرمند است یا کارآفرین؟ به طور کلی، شما “خلاقیت در بازاریابی” را بیشتر در کمپین ها و تبلیغات همسو با آن می توانید مشاهده کنید. اما بازاریابی، همچون سایر بخش ها، پیچیده تر و سخت تر شده است. بازاریابان نیازمند آنالیز داده ها به صورت حرفه ای، تجربه مشتری، و ... ادامه مطلب