داستان برند ایکیا

داستان برند ایکیا (IKEA)

داستان برند ایکیا (IKEA)

برند ایکیا (IKEA)، یک برند سوئدی  و چند ملیتی ست که در‌زمینه ی فروش مبلمان راحتی، تخت خواب، میز و لوازم خانه و آپسزخانه همچنین دیگر لوازم اصلی و فرعی خانگی فعالیت دارد. دفتر مرکزی برند ایکیا در هلند واقع شده است. ایکیا در ۲۸ ژوییه ی ۱۹۴۳ توسط ایگنوار کمپراد 17 ساله در سوئد تاسیس شد. علت نام گذاری ایکیا مربوط به کنار هم گذاشتن سرواژه های نام، نام خانوادگی، نام مزرعه و نام محل اقامت موسس آن است. مهمترین ... ادامه مطلب