تجسم داده ها

تجسم داده ها

تجسم داده ها: چگونه می توان یک داستان را با داده ها تعریف کرد؟ هر داستان عالی بر مبنای تجسم و جزئیات استوار شده است. برای ساختن یک تصویر در ذهن شخص، اضافه کردن جزئیات لازم است تا واقعاً داستان کامل شود و شکل بگیرد. همین مسئله در مورد تجزیه و تحلیل و داده ها […]

ادامه مطلب