افزایش درگیری کاربر در اپلیکیشن های تلفن همراه

افزایش درگیری کاربر در اپلیکیشن های تلفن همراه

استراتژی افزایش درگیری کاربر در اپلیکیشن های تلفن همراه صنعت اپلیکیشن موبایل در طی ده سال گذشته به طرز چشمگیری رشد پیدا کرده است، و در نتیجه، کسب و کارهای مختلف تمرکز خود را به سمت بازار رو به رشد اپلیکیشن موبایل سوق داده اند. انقلاب اپلیکیشن تلفن همراه باعث ایجاد رقابت شدید شده است. […]

ادامه مطلب