روش‌های نوین بازاریابی

بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی

بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی (Guerrilla Marketing) در بازاریابی پارتیزانی یا چریکی از روشی نامنظم و نامتعارف در انجام فعالیت‌های بازاریابی بخصوص تبلیغاتی استفاده می‌شود که خلاف معمول است. این نوع بازاریابی غالباً بر مبنای یک بودجه بسیار کم پایه‌گذاری می‌شود و برای نخستین بار توسط جی کنراد لوینسون مطرح گردید. شعار این روش بازاریابی این است که؛ کمترین هزینه بایستی حداکثر نتایج را به ارمغان آورد. شاید این سؤال مطرح شود که چرا بازاریابی پارتیزانی به گوریلا مارکتینگ(guerrilla marketing) ... ادامه مطلب