loading

سالن های زیبایی

سالن های زیبایی

ایده های نوآورانه برای بازاریابی سالن های زیبایی به منظور ارتقا جذب مشتری

ایده های نوآورانه برای بازاریابی سالن های زیبایی به منظور ارتقا جذب مشتری 1- امکان تعیین وقت آنلاین برای مشتریان در سالن های زیبایی، مدیریت تلفن های دریافتی از طرف مشتریان به دلیل حجم بالا کاری دشوار و زمان بر میباشد. برای سهولت در این کار، مدیران سالن میتوانند از طریق سایت فرصت آشنایی با خدمات آرایشگاه و امکان تعیین وقت آنلاین را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. همچنین این فرایند بدون ایجاد تداخل زمانی در وقت های تعیین ... ادامه مطلب