سانه های اجتماعی

نحوه صحیح کمپین در رسانه‌های اجتماعی

نحوه صحیح کمپین در رسانه‌های اجتماعی آیا می‌دانستید 78درصد از کسب‌وکارها برای رسانه‌های اجتماعی تیم‌هایی در این زمینه اختصاص داده‌اند؟ این در حالی است که تا 5 سال پیش چنین اهمیتی را برای رسانه‌های اجتماعی قائل نبودند و تنها زیر 60 درصد از آن‌ها در این زمینه فعالیت می‌کردند و تیم به‌خصوص اختصاص می‌دادند. البته بایستی به یک مسئله اذعان کنیم که پژوهش‌ها در این حوزه چندان خبرهای خوبی ندارند برای مثال سایت Webbiquity گزارش کرده است که 83 درصد ... ادامه مطلب