سبک رهبری

سبک رهبری

سبک های رهبری و هوش هیجانی

در مورد سبکهای رهبری تئوری های زیادی وجود دارد که متعادل نگه داشتن آنها دشوار است. محقق دیوید مک کللند (David McClelland) و همکارانش در مورد انواع مختلف سبک هایی که رهبران استفاده می کنند، و همچنین زمینه و ویژگی هایی که آنها را متمایز می کند، تحقیقاتی انجام داده اند. آنها متوجه شدند كه شش عامل مهم وجود دارد كه سبک های رهبری را از هم جدا مي كند. این شش عامل عبارتند از: انعطاف پذیری: چگونه کارکنان نوآوری ... ادامه مطلب