سبک های رهبری و هوش هیجانی

سبک های رهبری و هوش هیجانی

در مورد سبکهای رهبری تئوری های زیادی وجود دارد که متعادل نگه داشتن آنها دشوار است. محقق دیوید مک کللند (David McClelland) و همکارانش در مورد انواع مختلف سبک هایی که رهبران استفاده می کنند، و همچنین زمینه و ویژگی هایی که آنها را متمایز می کند، تحقیقاتی انجام داده اند. آنها متوجه شدند که […]

ادامه مطلب